Passend Onderwijs

Docenten moeten kunnen aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Binnen de opleidingsschool worden docenten opgeleid die de individuele leerbehoefte van een leerling herkennen en hierop kunnen inspelen. Docenten worden daarnaast opgeleid in de omgang met leerlingen met gedrags- en leerstoornissen die voorheen naar het VSO zouden gaan en nu instromen in verband met de uitvoering van de wet op Passend Onderwijs.