Missie

Opleidingsschool IJssel-Veluwe wil docenten-in-opleiding een kwalitatief goede, christelijke opleidingsplaats bieden met een goed onderhouden opleidingsstructuur. We bieden een zodanige leeromgeving dat docenten-in-opleiding een realistisch beeld krijgen van het werken in het voortgezet christelijk onderwijs in de regio.

We hebben docenten nodig die de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen blijvend volgen en in staat zijn deze te vertalen naar de onderwijspraktijk. Docenten die aan (praktijk)onderzoek doen en graag met en van elkaar willen leren. Zo ontstaat een lerende organisatie. Ook zoeken we betrokken docenten die kunnen omgaan met specifieke leer- en gedragsstoornissen. Er is meer instroom van deze leerlingen in het regulier onderwijs. Ook deze leerlingen willen we graag een veilige plek kunnen bieden.

Op basis van deze missie hebben we vijf speerpunten die we gezamenlijk vormgeven en zichtbaar maken in de begeleiding, opleiding en beoordeling van docenten-in-opleiding.

Deze speerpunten zijn:

  1. De vijf rollen van de docent
  2. Passend Onderwijs
  3. Onderzoeksvaardigheden en professionele identiteit
  4. ICT en didactiek
  5. Beoordelingstraject en handboek