Identiteit

In de opleidingsschool is er aandacht voor je eigen professionele identiteit en hoe je die ontwikkelt. Wie je wilt je zijn als docent en hoe je dit onderzoekend ontdekt. Daarnaast hebben de VO-scholen een protestants christelijke identiteit. Deze komt tot uiting in de openingen en afsluitingen van de dag, in vieringen, omgang met elkaar en in de vormgeving van de lessen. De opleidingsschool leidt docenten op die weten wat het betekent om vanuit de protestants christelijke waarden te werken aan de vorming van leerlingen.