ICT als meerwaarde voor het leerproces

De opleidingsschool leidt docenten op die vanuit een onderbouwde visie ICT kunnen inzetten in de klas. Docenten-in-opleiding leren ICT te integreren in het leerproces en kunnen daar de (didactische) meerwaarde van benoemen. Belangrijke vaardigheden zijn hierbij het arrangeren van digitaal leermateriaal en het delen van kennis met anderen.