Opleidingsschool IJssel Veluwe

Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen de VO-scholen Greijdanus (Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle), Nuborgh College (Elburg en Nunspeet) en de lerarenopleiding van Windesheim. Binnen de opleidingsschool heeft elke school zijn eigen identiteit, achtergrond, kennis en ervaring, waarbij identiteit een bindende factor is. We werken vanuit het concept ‘Samen Opleiden’, waarbij scholen samen met de lerarenopleiding ongeveer 40 procent van het curriculum verzorgen.

We bieden jou binnen opleidingsschool IJssel-Veluwe een zodanige rijke leeromgeving waarbij je je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch kunt ontwikkelen. Hierbij is aandacht voor het begrijpen, toepassen en beheersen van vaardigheden op basis van wat je al weet en hier vervolgens naar leert handelen.

Visie

Binnen de opleidingsschool wordt van en met elkaar geleerd. In breed verband leren de organisaties van elkaar door het gezamenlijk ontwikkelen van opleidingstrajecten en het uitwisselen van expertise. De VO-scholen en de lerarenopleiding zijn gelijkwaardige partners. Binnen de opleidingsschool staat het leren op de werkplek centraal. Dat betekent dat de docent-in-opleiding leert van de ervaring van de docent en dat de docent kan leren van de kennis die de docent-in-opleiding met zich meebrengt. Leren met en van elkaar dus. De leeromgeving is uitdagend en veilig, dat wil zeggen dat er ruimte is om te experimenteren en dat fouten maken gewoon mag. De samenwerking maakt het mogelijk dat je als docent-in-opleiding ervaring op kan doen in verschillende onderwijscontexten. De diversiteit is groot wat betreft leerlingtype, onderwijsconcept en onderwijstype.